Wat biedt Callant?

Procesondersteuning / advies / procesuitvoering

Callant adviseert of ondersteunt gemeenten en sw-bedrijven bij de visievorming of uitvoering van het proces van de (versnelde) transitie van binnen naar buiten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij helpen u op weg met onze expertise en ervaring op zowel project- als interimbasis!

Reshoring

Callant is specialist op het gebied van reshoring in combinatie met de inzet van arbeidsbeperkten. Door slimme methodieken toe te passen als jobcarving en procesherontwerp creëert Callant arrangementen die kostenconcurrerend zijn met lagelonenlanden. Het werk wordt in Nederland gedaan en dat levert voordelen op! Daarnaast is reshoring goed voor de ‘BV Nederland’. Lees verder...

Inzet inclusieve werkgeversarrangementen

Callant streeft duurzame samenwerkingen en werkgeversconcepten na, die bedrijfseconomisch rendabel zijn en recht doen aan de mvo-gedachte.
Samen met u brengen wij de kansen binnen uw bedrijfs- en productieprocessen in beeld, zodat helder wordt welke werkzaamheden uitermate geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Visie

In de optiek van Callant betekent participatie zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij. Voor het element ‘werk’ houdt dat in dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet beperkt binnen de muren van een sw-organisatie maar dat je ze enthousiasmeert, stimuleert, begeleidt, traint en bemiddelt naar een zo regulier mogelijke werkomgeving.

We zetten hiermee hun werkomgeving compleet op zijn kop, maar wel met de focus op hun welzijn en het feit dat ze het beste tot hun recht komen in een normale werkomgeving. Het principe van de inclusieve onderneming (ook wel sociale onderneming genoemd) staat hierbij voorop. Het zou normaal moeten worden dat bedrijven zo ingericht zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking daarin een meerwaarde kunnen hebben. En vanuit deze visie laten wij zien dat het werkt. Dat het anders werkt.