Wat biedt Callant?

Procesondersteuning / advies / procesuitvoering

Callant adviseert of ondersteunt gemeenten en sw-bedrijven bij de visievorming of uitvoering van het proces van de (versnelde) transitie van binnen naar buiten van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wij helpen u op weg met onze expertise en ervaring op zowel project- als interimbasis!

Reshoring

Callant b.v. is specialist op het gebied van reshoring in combinatie met de inzet van arbeidsbeperkten. Door slimme methodieken toe te passen als jobcarving en procesherontwerp creëert Callant arrangementen die kostenconcurrerend zijn met lagelonenlanden.

Het werk wordt in Nederland gedaan en dat levert voordelen op! Daarnaast is reshoring goed voor de ‘BV Nederland’. Lees verder...

Inzet inclusieve werkgeversarrangementen

Callant streeft duurzame samenwerkingen en werkgeversconcepten na, die bedrijfseconomisch rendabel zijn en recht doen aan de mvo-gedachte.
Samen met u brengen wij de kansen binnen uw bedrijfs- en productieprocessen in beeld, zodat helder wordt welke werkzaamheden uitermate geschikt zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Testimonials

“Dankzij de aanpak van Callant draai ik nu volop mee. Stapsgewijs heb ik mij verder kunnen ontplooien. Mijn grenzen bleken verder te liggen dan ik zelf dacht, beter gezegd: mijn mogelijkheden waren groter dan ik in eerste instantie had verwacht. In een reguliere setting kan ik van meerwaarde zijn voor het bedrijf. Ik werk nu als trainer. Het is fijn dat ik geen beroep meer hoef te doen op mijn Wajong-uitkering. De grootste winst is voor mij echter mijn toegenomen werkervaring en onafhankelijkheid. En omdat ik als ervaringsdeskundige ook nog fungeer als adviseur op het gebied van autisme, kan ik ook anderen bewust maken van de mogelijkheden.”

 -

-

-

-

 

 Voormalig cliënt:

Leander Westerbeek
Leander Westerbeek

"Samen met Callant zet het Werkgeversservicepunt Rijnmond, een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en UWV, zich de komende jaren in om de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Dit vergt een doelgerichte en methodische aanpak, die wij terug zien bij Callant; de bewezen deskundigheid in de regio Helmond halen wij nu naar de regio Rijnmond. We hebben ons ten doel gesteld om binnen drie jaar 350 personen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat we mede dankzij Callant mooie resultaten zullen boeken!"

Manager Werkgeversservicepunt Rijnmond:

Ton van der Leck
Ton van der Leck

"De gedegen methodiek draagt het concept van Callant. Om de doelgroep te kunnen plaatsen, is een fundamenteel andere benadering nodig dan voorheen gehanteerd in sw- of bijstandsland. Dan heb ik het over duurzame plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Die kan alleen bereikt worden door een methodische aanpak waarin de vraag van de werkgever centraal staat.
De aanpak van Callant bevordert de politiek en sociaal gewenste arbeidsparticipatie en biedt een oplossing voor werkgevers die zich geconfronteerd gaan zien met tekorten op de arbeidsmarkt, social returneisen of cao-verplichtingen."


Bijzonder hoogleraar Atlant-leerstoel 'Inclusieve (arbeids)organisaties' Universiteit van Maastricht:

Prof. dr. Frans Nijhuis
Prof. dr. Frans Nijhuis

Visie

In de optiek van Callant betekent participatie zo volwaardig mogelijk meedoen aan de maatschappij. Voor het element ‘werk’ houdt dat in dat je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet beperkt binnen de muren van een sw-organisatie maar dat je ze enthousiasmeert, stimuleert, begeleidt, traint en bemiddelt naar een zo regulier mogelijke werkomgeving.

We zetten hiermee hun werkomgeving compleet op zijn kop, maar wel met de focus op hun welzijn en het feit dat ze het beste tot hun recht komen in een normale werkomgeving. Het principe van de inclusieve onderneming (ook wel sociale onderneming genoemd) staat hierbij voorop. Het zou normaal moeten worden dat bedrijven zo ingericht zijn dat ook mensen met een arbeidsbeperking daarin een meerwaarde kunnen hebben. En vanuit deze visie laten wij zien dat het werkt. Dat het anders werkt.